Intravant is een organisatie die dagbesteding, ambulante (woon)begeleiding, jobcoaching, arbeidstoeleiding, scholing en (GZ-)therapie biedt aan cliŽnten uit de psychiatrie, de gehandicaptenzorg, de Wajong en aan voortijdig schoolverlaters.

Intravant is opgericht met het doel om cliŽnten aan te spreken op hun talenten en wensen om zo, in het licht van hun beperking of aandoening, hen in staat te stellen een zo volwaardig mogelijk leven te bieden. Dit doet Intravant door met cliŽnten te kijken naar waar zij ondersteuning nodig hebben, welke idealen zij hebben en welke talenten zij kunnen ontplooien.

Op organisatorisch niveau hebben cliŽnten inspraak middels de cliŽntenraad. Vanaf 2016 toetst een raad van toezicht het beleid van de organisatie. In deze raad zitten deskundigen uit de politiek, zorg, welzijn, onderwijs en de arbeidsmarkt.

De organisatie voert een kwaliteitsbeleid met o.a. de HKZ. Op regionaal niveau werkt de organisatie samen met onder andere de ROC's, de uitkeringsinstanties, de GGZ, de gehandicaptenzorg maar ook het bedrijfsleven, de woningbouw en vrijwilligersinitiatieven. Heeft u vragen, wilt u meer informatie, wilt u zorg/diensten afnemen bij of samenwerken met Intravant? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

Bezoekadres:
Kanaaldijk 4
4243 TC Arkel

Postadres: Intravant B.V.
Dorpsweg 126C
4223 NH Hoornaar
Telefoon: 06-12361458
Email: info@intravant.nl

KVK: 63495775